Uitgelicht

Het Laatste Nieuws

evenkijken1Komende activiteiten VvE Houtwal:
De nieuwsbrief van het RSZK- editie maart
–> 170301-nwsbrf-rszk


Schilderwerken vanaf 6 maart
–> 170227-schilderwerk-2017


Tot 27 maart: aanmelden voor ledenvergadering: lees de brief van 10 maart die u per e-mail heeft ontvangen.


Te koop Houtwal 19


29 maart: Ontmoeten in de wijk
170310-swove-ontmoeten in de wijk


10 april: ledenvergadering in De Schalm


Het laatste nieuws over de komende ALV leest u hier.
Lopende zaken.


Print page

Kascontrole Commissie

Heeft u interesse om zitting te nemen in de kascontrolecommissie? De leden van de kascontrolecommissie worden jaarlijks benoemd door de ALV.
Als u wilt weten wat ‘kascontrole’ voor u betekent, lees dan even in ons huishoudelijk reglement wat de leden van u verwachten.
U kunt zich tot 27 maart 2017 aanmelden bij het bestuur. 
In de ALV d.d. Lid 1   Lid 2   Reserve  Controle over
2005 12-Dec-05 controle boekjaar 2005 (9 maanden) in ALV2006.
2006 01-May-06 Verspaget Lodewijks Soetens  Boekjaar 2005
2007 15-May-07 Lodewijks Soetens  geen   Boekjaar 2006
2008 08-May-08 Soetens  Eringfeld geen   Boekjaar 2007
2009 01-May-09 Eringfeld Soetens  geen   Boekjaar 2008
2010 12-Apr-10 Soetens  Lodewijks Jansen  Boekjaar 2009
2011 10-May-11 Lodewijks Jansen   Soetens  Boekjaar 2010
2012 12-Apr-12 Jansen  Soetens  Lodewijks Boekjaar 2011
2013 24-Apr-13 Soetens  Lodewijks reserve  Boekjaar 2012
2014 24-Apr-14 Lodewijks Soetens  reserve  Boekjaar 2013
2015 23-Apr-15 Soetens  Jansen   reserve  Boekjaar 2014
2016 21-Apr-16 Soetens  Jansen   reserve  Boekjaar 2015
2017 10-Apr-17 Soetens  Jansen   B------  Boekjaar 2016
2018 xx-Apr-18. A------  B-----   reserve  Boekjaar 2017
Leden van de Kascontrole commissie Hoofdvereniging
In de ALV d.d. Lid 1   Lid 2   Lid 3  Controle over
2012 12-Apr-12 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2011 
2013 18-Feb-13 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2012 
2014 22-Mar-14 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2013 
2015 xx-Mar-15 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2014 
2016 xx-Mar-16 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2015
2017 xx-Mar-17 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2016
2018 xx-MAr-18

LAATST GEWIJZIGD OP 2-3-2017

De benoeming van de door de ALV jaarlijks gekozen leden is hierboven weergegeven. De kascontrolecommissie van de VvE Houtwal kan de algemene ledenvergadering adviseren over de opgestelde begroting, de exploitatierekening (staat van baten en lasten) en over overige zaken die van invloed kunnen zijn op de financiële huishouding van de VvE Houtwal.


Om de kwaliteit van de controlewerkzaamheden en de continuïteit daarvan te waarborgen is er, met medewerking van de commissieleden Lodewijks, Soetens en Jansen, een Plan van Aanpak tot stand gekomen. Hierin is beschreven op welke wijze de (ook toekomstige) commissieleden haar taken uitvoert. In 2014 is dit plan van aanpak opgenomen in het huishoudelijk reglement in de bijlage IV.


Print page

Waterkering ingang fietsenberging

Tijdens een stortbui werden wij geconfronteerd met instromend water onder door de deur van de fietsenkelder. De vloer van de fietsenkelder ligt kennelijk niet voldoende op afschot, zodat instromend water de gangen van de bergingen kan bereiken. Het bestuur zal laten onderzoeken op welke wijze dit kan worden opgelost en tegen welke kosten.

20/2/17 Bouwbedrijf Van Santvoort brengt ons offerte uit voor een kleine aanpassing. Wij hopen u tijdens de ALV hierover te berichten.


Print page

CV ketel vervangen

Uw CV ketel vervangen doet u niet iedere dag. De gemiddelde levensduur van een cv ketel is namelijk 12 tot 15 jaar. Om die reden is het belangrijk om tijdig na te denken over de aanschaf van een nieuwe cv ketel. Wij zullen dit onderwerp kort aansnijden tijdens de rondvraag van de komende ALV 2017.

 


Print page

Energieverbruik

De investering in LED verlichting tezamen met aangebrachte tijdschakelaars en bewegingsmelders geven een aanzienlijke vermindering van 40 procent in het energieverbruik te zien.


Legenda:
Blauw= 2015 – Rood= 2016 – Groen= 2017;

 

Horizontaal 1./.12 zijn de maanden januari ./. december.
Verticaal: het verbruik in kWh;
In januari 2015 was dit 4000 kWh en is in 2017 → 2850 kWh

 

 

 


Print page