Digitale deurspion

DeurCamera is de digitale versie van het spionnetje met een aantal opvallende voordelen:

 • digitaledeurspionAltijd* duidelijk beeld door het LCD scherm 3.5 inch
 • Het LCD scherm is goed te bekijken ongeacht uw lengte of leeftijd
 • Altijd duidelijk beeld door schemering- en “fish-eye effect” compensatie
 • Gemakkelijk te bedienen met slechts 1 knop

* mede-afhankelijk van buitenverlichting/lux waarde

U kunt deze deurspion bestellen met deze link:

https://www.preventiewinkel.nl/preventie-veilig-leven-uw-woning-dlc-beveiliging-digitale-deurspion.htm#

Voor montage van de deurspion in de voordeur: bel even met het bestuur en het wordt geregeld.
Lees hier de montagehandleiding.Print page

Kascontrole Commissie

In de ALV d.d. Lid 1   Lid 2   Reserve  Controle over
2005 12-Dec-05 controle boekjaar 2005 (9 maanden) in ALV2006.
2006 01-May-06 Verspaget Lodewijks Soetens  Boekjaar 2005
2007 15-May-07 Lodewijks Soetens  geen   Boekjaar 2006
2008 08-May-08 Soetens  Eringfeld geen   Boekjaar 2007
2009 01-May-09 Eringfeld Soetens  geen   Boekjaar 2008
2010 12-Apr-10 Soetens  Lodewijks Jansen  Boekjaar 2009
2011 10-May-11 Lodewijks Jansen   Soetens  Boekjaar 2010
2012 12-Apr-12 Jansen  Soetens  Lodewijks Boekjaar 2011
2013 24-Apr-13 Soetens  Lodewijks reserve  Boekjaar 2012
2014 24-Apr-14 Lodewijks Soetens  reserve  Boekjaar 2013
2015 23-Apr-15 Soetens  Jansen HAM reserve  Boekjaar 2014
2016 21-Apr-16 Soetens  Jansen HAM reserve  Boekjaar 2015
2017 10-Apr-17 Soetens  Jansen HAM reserve  Boekjaar 2016
2018 xx-Apr-18 Bekker  Jansen WJJ Maes   Boekjaar 2017
Leden van de Kascontrole commissie Hoofdvereniging
In de ALV d.d. Lid 1   Lid 2   Lid 3  Controle over
2012 12-Apr-12 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2011 
2013 18-Feb-13 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2012 
2014 22-Mar-14 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2013 
2015 xx-Mar-15 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2014 
2016 xx-Mar-16 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2015
2017 xx-Mar-17 Lodewijks en Soetens VVERGP Boekjaar 2016
2018 xx-Mar-18

LAATST GEWIJZIGD OP 11-4-2017

De benoeming van de door de ALV jaarlijks gekozen leden is hierboven weergegeven. De kascontrolecommissie van de VvE Houtwal kan de algemene ledenvergadering adviseren over de opgestelde begroting, de exploitatierekening (staat van baten en lasten) en over overige zaken die van invloed kunnen zijn op de financiële huishouding van de VvE Houtwal.


Om de kwaliteit van de controlewerkzaamheden en de continuïteit daarvan te waarborgen is er, met medewerking van de commissieleden Lodewijks, Soetens en Jansen, een Plan van Aanpak tot stand gekomen. Hierin is beschreven op welke wijze de (ook toekomstige) commissieleden haar taken uitvoert. In 2014 is dit plan van aanpak opgenomen in het huishoudelijk reglement in de bijlage IV.


Print page