Uitgelicht

Het Laatste Nieuws

 

evenkijken1

Het laatste nieuws over de actiepunten leest u hier.
U krijgt dan een samenvatting van alle lopende zaken.


Het laatste nieuws over de komende ALV leest u hier. Kom regelmatig terug op deze pagina’s omdat deze regelmatig worden bijgewerkt.


Bestuurs-uur: woensdagmiddag 14 december 14:00 uur 2e verdieping RGP is er weer bestuurs-uur. Indien u iets te vragen of te melden heeft, laat dan even weten.


liften-kopielogoVeiligheidskeuring Liften

Op maandag 12 december is er een reguliere liftkeuring van beide liften. De liften kunnen tussen 08:00 en 11:00 uur buiten dienst zijn.


nieuwsbriefDe Nieuwsbrief voor bewoners van het Rundgraafpark december 2016 met daarin: 

 • Restaurant ’t Veldhof in RSZK Merefelt
 • Maaltijdservice
 • Huishoudelijke hulp & Cokienen
 • Kienen in Rundgraafpark
 • Fijne feestdagen
 • …lees de hele Nieuwsbrief RSZK december 2016

2-12-2016


Onderhoud sankomijCentrale verwarming: Sankomij heeft alle bewoners voor het jaarlijks onderhoud aan de centrale verwarmingsketel en/of mechanische ventilatie een aankondigingsbrief gestuurd. De planning voor het onderhoud is vanaf 28 november.


Kerstactiviteiten Rundgraafpark: kerstman1mededeling van het organiserend team RSZK, Wijkplatform De Polders en De Zonnebloem over de Kerstactiviteiten 2016 kunt u hier lezen:  Kerstactiviteiten-2016

Lees ook over het aanmelden voor het Kerstdiner: kerstdiner2016rszk


 


 


Print page

Energieverbruik

De investering in LED verlichting tesamen met aangebrachte tijdschakelaars en bewegingsmelders geven een aanzienlijke vermindering* van het energieverbruik te zien.


Legenda:
Blauw= 2014 – Rood= 2015 – Groen= 2016;

30180bfb9649477e4723a2670af241e9

Horizontaal 1./.12 zijn de maanden januari ./. december.
Vertikaal: het verbruik in kWh;
In januari 2014 was dit 4250 kWh en is in 2016 → 2750 kWh

 

 

 


Print page

ALV 2017 (in voorbereiding)

bestuursoverleg

Over de eerstvolgende algemene ledenvergadering ALV2017 vindt u in dit artikel informatie.

De Algemene Ledenvergadering 2017 wordt gehouden op 20-apr-2017 vanaf 14:00 -16:30 uur uur in De Schalm te Veldhoven.

De standaard agenda voor een ALV verloopt als volgt:

 1. Opening door de voorzitter van de ALV
 2. Het vaststellen van het aantal aanwezige stemmen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen van de agenda
 5. Vaststellen van de notulen van de vorige ALV
 6. A. Mededelingen van het bestuur
  B. Behandelen van mededelingen en voorstellen welke aan stemming gebonden zijn en mogelijk met invloed op de begrotingen.
 7. Jaarrekening vorig boekjaar VvE Rundgraafpark (hoofdvereniging)
  1. Verklaring kascontrolecommissie VvE Rundgraafpark
  2. Bestemming exploitatieresultaat.
 8. Meerjarenonderhoudsplan VvE Rundgraafpark (hoofdvereniging)
 9. Begroting en VvE Bijdragen komend boekjaar VvE Rundgraafpark (hoofdvereniging)
 10. Jaarrekening vorig boekjaar VvE Houtwal
  1. Verklaring kascontrolecommissie VvE Houtwal
  2. Bestemming exploitatieoverzicht.
 11. Meerjarenonderhoudsplan VvE Houtwal
 12. Begroting en VvE Bijdragen komend boekjaar (VvE Houtwal)
 13. Benoeming Kascontrolecommissie voor het komend boekjaar
 14. Overige te behandelen voorstellen: [benoemd]
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

De agenda, toelichting op de agenda en de bijbehorende vergaderstukken worden u – in overeenstemming met de bepalingen in de akte- 14 dagen voorafgaande aan de datum van de ALV toegezonden.


Te behandelen tijdens de ALV 2017

 • 6. A. Mededelingen van het bestuur ter kennisname
  • Situatie schoonloopmatten
  • WhatsApp buurtpreventie
  • Contract Brandblusmiddelen 2017
  • Toelichting op lekkages en wateroverlast Meerhovendreef
  • Inboedelverzekering tegen schade door eigen toedoen; eigen risico
  • Uitgavepost vergaderkosten 2018
 • 6. B. Mededelingen van het bestuur ter stemming
  • Uittreden bestuurslid (zie brief aan eigenaars 160721-2238)
  • Compagnon Vastgoedbeheer (zie brief aan eigenaars 161125-0917)
 • 14. 1. Aanpassen van HHREG inzake kosten hydrofoor
 • 14. 2. CV ketel vervangen

Mist u naar uw menig iets? Neem dan even contact op.

VvE-beheer voortaan in Compagnon Vastgoedbeheer VOF

Namens onze beheerder ‘thuis delen wij dit bericht met u:

VvE-beheer voortaan in Compagnon Vastgoedbeheer VOF
De nieuwe woningwet vraagt ons om keuzes te maken inzake de invulling van onze werkzaamheden binnen de volkshuisvesting. In dat kader vinden wij dat de dienst VvE-beheer niet direct deel uitmaakt van onze kerntaken en zijn we een traject gestart om te kijken hoe de VvE-portefeuille het beste bediend zou kunnen worden.

We zijn daarom verheugd om te kunnen vertellen dat 2 collega’s per 1 januari 2017 zelfstandig verder gaan binnen hun nieuwe bedrijf ‘Compagnon Vastgoedbeheer VOF’.  Jeroen Voss en Dirk Kusters hebben inmiddels vele jaren ervaring op het gebied van VvE-beheer. Zij hebben de werkzaamheden altijd op een onafhankelijke en professionele manier uitgevoerd binnen ’thuis, zonder de samenwerking met alle partijen uit het oog te verliezen. 

We zijn ervan overtuigd dat dit een heel goede oplossing is voor de aangesloten VvE’s en wensen Jeroen en Dirk veel succes met het aangaan van deze uitdaging.


Print page

Glasbewassing

glazenwasserBij glasbewassing maken wij onderscheid tussen de glasbewassing aan de binnenzijde en de buitenzijde van onze flats. (In glaswastermen heet dat bereikbaar en onbereikbaar…)
Met het glasbewassingprogramma voorzien wij in het 3x per jaar wassen van het onbereikbare glas en 2x per jaar het wassen van het binnen glas. De planning van de beide glaswassen is zodanig afgestemd dat de buitenzijde van beide hoofdentrees 5x  per jaar worden onderhouden.

De glasbewassing aan de buitenzijde wordt 3x per jaar uitgevoerd en bestaat uit:
– het (met behulp van een hoogwerker) wassen van het onbereikbaar glas en afnemen van raamkozijnen/dorpels van de verdiepingen 0 t/m 6;
– het wassen van het glas van beide entrees en het afnemen van de postkast en houtwerk.
-de glazen schuiframen van de privé balkons, het glas van de overloopbalkons, het kinderdagverblijf en de fysiopraktijk behoren niet tot de opdracht van het buitenglas wassen.
– De glaswas aan de buitenzijde is nooit op maandag i.v.m. het ledigen van de papiercontainers.

De glasbewassing aan de binnenzijde wordt 2x per jaar uitgevoerd en bestaat uit:
– het aan de binnen- en buitenzijde wassen van het bereikbare glas en het afnemen van raamkozijnen/dorpels in de algemene ruimten van de verdiepingen -1 t/m 6  welke omvat: garage, entrees en gangen met separatieglas, overloopbalkons en trappenhallen.


De planning voor het jaar 2016 is alsvolgt:

Weeknummer     16 24  33  41  48
Buiten glaswas   ja nee ja  nee ja
Binnen glaswas   nee ja  nee ja  nee
Buiten Entree N+Z ja ja  ja  ja  ja

Toegang tot de parkeergarage:
Tijdens de werkzaamheden is de toegang tot de parkeerkelder afgesloten voor auto’s. De fietsenkelder blijft toegankelijk. Een week voor de datum van de werkzaamheden wordt de planning gecontroleerd. Via de Liftkoerier krijgt u de definitieve datum van de glaswas door.

De glaswas bij het huurgebouw loopt niet gelijk met onze planning. Wij krijgen, zoals nu is afgesproken, tijdig bericht wanneer de hellingbaan bezet is door deze glazenwasser.

 


Print page